Redan under den andra halvan av 1800-talet uppfanns radion. Det finns många diskussioner om vem som faktiskt är radions fader och skapare, men en sak kan vi vara överens om – att närradion har gjort mycket för både folk och samhällens utveckling.

I Sverige infördes den först 1978 men i Amerika kom den till redan 1922. Strax efter det började gymnasieskolorna att sända från sina lokaler direkt ut till folk vid mer avlägsna platser i landet eller enbart på sitt eget skolområde. Man kunde även ge kurser på distans via studentradion, vilket har varit vanligt i USA.

Närradio i olika länder

Hur radion har utvecklats skiljer sig mellan olika länder men många var fortfarande kontrollerade av staten, även om de var oberoende och lokala radiostationer. Många ansågs då som illegala piratradiostationer.

I USA var det dock annorlunda. Där var de små stationerna ofta beroende av privata sponsorer som gick samman och därför blev utbudet från ett flertal stationer mycket kommersiellt, då man behövde “tacka” sina finansiella givare. De flesta radiostationer i USA är fortfarande kommersiella, eftersom man lever mycket på bidragsgivare och ekonomisk hjälp.

I Sverige tog närradiokanalerna fart på allvar vid slutet på 70-talet, och från 1982 reglerade man alla lokala sändningar med Närradiolagen som sedan blev Radio-och TV-lagen.

Numera är reklam tillåten, men i början var det otillåtet. Skillnaden mellan statlig radio och närradio är att de lokala sändningarna inte behöver vara opartiska. Dessutom drivs de oftast som ideella verksamheter, vilket man ser på studentradiostationer.

Den nya radion

Tack vare den digitala utvecklingen som har gjort att man kan befinna sig var som helst och ändå alltid ha tillgång till internet, startar de flesta redan etablerade radiostationerna en webbradio som är billigare och enklare. Det har gjort att man kan lyssna på radio över gränserna och skapa ett mer personligt program i och med att man registrerar lyssnarna. Detta är något som universiteten har uppmärksammat, vilket gör att det nuförtiden leder till fler och fler studentradiostationer.